KONTAKTY

Důležité kontaktní údaje

Obecní úřad Ořechov

Ořechov 22, 588 62 Urbanov
IČ: 00373869 | DIČ: CZ00373869

Úřední hodiny
Úterý od 19:00
Bankovní spojení (ČSOB)
169007769/0300

Starosta obce

Jana Divišová
Ořechov 2, 588 56 Urbanov

Místostarosta

Ing. Petr Dvořák
Ořechov 7, 588 56 Urbanov
(+420) 721 961 096

Mgr. Ivana Knosová
Ořechov 14, 588 56 Urbanov
(+420) 774 508 366

Zastupitelé

  • František Janoušek
  • František Krejčí
  • Ing. Pavel Volavka
  • Václav Železný

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů