PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Naše webové stránky jsou přístupné

Obec Ořechov se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto webovou stránku https://www.orechovutelce.cz/.

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu se zásadami přístupnosti.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátů JPG, JPEG,DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké.

K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

V některých webových prohlížečích je integrována aplikace sloužící k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18.8.2023. Prohlášení bylo revidováno dne 19.8.2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz